เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)


บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท บริษัทดำเนินกิจการในด้านรับเหมาก่อสร้างงานอาคารทั่วไป เช่น โรงงานและงานระบบสาธารณูบริโภค/คลังสินค้า โรงแรม/รีสอร์ท โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบประปา ระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการไฟฟ้าพลังานน้ำและงานโยธาอื่น ๆ

ที่มา cmrd.co.th


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่