อนุบาลวารี
 • 16/1 ซอย 2 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-241-163
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • https://www.varee.ac.th//th/kindergarten.php...
 • อนุบาลวารี
 • #อนุบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7934891, 99.0042945   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  แผนกอนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวารีและโรงเรียนวารี เชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียน การสอน โดยการ ยึดหลักปรัชญาที่ว่า "การเริ่มต้นที่ดี เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ" วัยอนุบาลเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ การ พัฒนาสมอง และพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เป็นพื้นฐานในการ สร้างความพร้อม และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนจึงมี ความเชื่อว่าหากเด็กในวัยนี้ได้รับการส่งเสริม พัฒนาในการสร้าง รากฐานความพร้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้เด็กมีความสุขและ ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต การจัดการ ศึกษาของแผนกอนุบาลศึกษา จึงมีเป้าหมายในการอบรมเลี้ยง ดูและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุกคน ได้เริ่มต้นสร้างพื้นฐาน ที่ดีเหมาะสมกับวัย

  ที่มา varee.ac.th


กิจกรรม