ริมเวียงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
 • 228 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-แม่ริม [1001] ตำบลดอนแก้ว  อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
 • 053-122-277
  • จันทร์-ศุกร์ 07:00-12:00, 17:00-20:00
  •  |   เสาร์ 08:00-19:00
 • http://www.nkp-hospital.go.th/th/social_security.php...
 • ริมเวียงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
  ริมเวียงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
 • #รักษาทั่วไป #รักษาแผล #ไข้หวัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8481024, 98.9707707   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  นพ.วิชัย ใจแก้ว และ พญ.พรพิศ ใจแก้ว

  เครือข่ายประกันสังคม

  ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกันตน
  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล ทุกครั้งที่รับบริการ
  2. รับบริการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ตลอด 24 ชั่วโมง และสถานพยาบาลในเครือข่ายในช่วงเวลาปฏิบัติงาน ของแต่ละสถานสถานพยาบาลกำหนด
  3. โรคที่เกินขีดความสามารถบางโรค ผู้ประกันตนจะได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีความสามารถสูงกว่า (ต้องอยู่ในดุลวินิจของแพทย์) โดยโรงพยาบาลนครพิงค์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
  4. มีปัญหาในการรับบริการ หรือต้องการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อ
  ศูนย์ประสานสิทธิ์ ห้องเบอร์ 1 โทร. 0-5399-9239 หรือ 059-999200 ต่อ 115

  รายชื่อคลินิกในเครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

  ริมเวียงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
  นพ.วิชัย ใจแก้ว และ พญ.พรพิศ ใจแก้ว
  ตรงข้ามกองพันพัฒนาที่ 3 ติดปั๊มน้ำมัน JET อำเภอแม่ริม
  โทร. 0-5321-2618
  จันทร์-ศุกร์  07.00-12.00 น. ,   17.00-20.00 น.
  เสาร์     08.00-11.00 น. ,   15.00-17.00 น.

  ที่มา nkp-hospital.go.th


กิจกรรม