ผัดไทยห้ารสท่าแพ ( สาขาใหม่ กาดเมืองใหม่)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม