ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส (ยุหว่า) SM0303


ทางบริษัทมีส่วนแบ่งรายได้ให้สำหรับลูกค้าแฟรนไชส์ที่มีการใช้งานรับฝากส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์เอกชน “Flash Express”

โดยสรุปงานบริการทั้งหมดที่เราจะมีในร้านเพื่อรองรับให้ลูกค้า เช่น

  1. งานรับฝากส่งพัสดุด่วน ทั่วไทย (ลูกค้าแฟรนไชส์จะได้รับผลประโยชน์ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมมากขึ้น
  2. งานบริการด้านต่อพ.ร.บ. รถยนต์และรถจักรยานยนต์และประกันภัย ซึ่งเป็นรายได้หลักของทางร้านอีกช่องทาง โดยเราใช้บริษัทประกันที่เป็นระบบออนไลน์ 100% เพื่อรองรับออกกรมธรรม์ฉบับจริงให้ลูกค้าที่มาฝช้บริการที่สาขาได้ทันที รอรับได้เลย
  3. งานบริการด้าน จุดชำระบิลต่างๆ บริการรับชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆหลากหลายครบครันเช่นบิลค่าน้ำค่าไฟ บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อต่างๆ และบริษัทชั้นนำอีกหลากหลายบริษัท เป็นต้น
  4. งานบริการด้านงานแปลเอกสารราชการ สำหรับเอกสารขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศหรือเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ หรือใช้งานด้านอื่นๆ โดยเอกสารที่รับแปลเช่น บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,ใบสำคัญการสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล,ใบมรณบัตร,สูติบัตร/ใบเกิด,ใบขับขี่,ใบสำคัญการหย่า,หนังสือรับรองบริษัท,ใบ ภพ. 20 และใบบริคณฑ์สนธิ
  5. . งานบริการด้านเอกสาร ถ่ายเอกสาร ปริ้นท์เอกสารสี
  6. งานบริการด้าน รับและส่งแฟกซ์
  7. งานบริการด้านจำหน่ายกล่องพัสดุ
  8. งานบริการด้านค่าปรับจราจร
  9. งานบริการด้านรับโอนเงิน
  10. งานบริการด้านเติมเงินระบบมือถือเครือข่ายต่างๆ

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่