เมโทรแมชชีนเนอรี่


ความเป็นมาของ "เมโทรแมชีนเนอรี่"
กลุ่มบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ ได้ก่อตั้งโดยครอบครัวบุรพชัยศรี ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และงานโรงหล่อ มากว่า 30 ปี

ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้าผลิตภัณฑ์แคตเตอร์พิลล่าแต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยเป็นผู้จำหน่ายและให้การบริการผลิตภัณฑ์ แคตเตอร์พิลล่า ทุกชนิด และทุกขนาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 อันประกอบด้วยเครื่องจักรกล และเครื่องยนต์สำหรับงานก่อสร้าง เหมืองแร่ การขนย้ายวัสดุ งานเกษตรกรรม งานป่าไม้ ปิโตรเลียม รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือ และเครื่องยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเครื่องจักรกล แคตเตอร์พิลล่า และสินค้าที่เกียวเนื่องกัน

เมโทรแมชีนเนอรี่ มีศูนย์อะไหล่และบริการถึง 30 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี 922 คน และได้ขยายการให้บริการลูกค้าของบริษัท ฯ ทั้งทางด้านอะไหล่ และการบริการซ่อมบำรุงออกไปอย่างกว้างขวางและครบครันที่สุดในประเทศ

ที่มา metrocat.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่