ที่รับส่งสินค้ารถไฟ (สถานีรถไฟเชียงใหม่)
 • ด้านหลัง/ข้าง สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถนนรถไฟ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-242-218 ,084-615-5515
  • เปิดทุกวัน 05:00-18:00
 • http://www.railway.co.th/main/service/freight/pascel.html...
 • ที่รับส่งสินค้ารถไฟ (สถานีรถไฟเชียงใหม่)
 • #ขนส่งรถมอเตอร์ไซต์ #ขนส่งสัตว์ #ขนส่งจักรยาน #ขนส่งพัสดุ #ขนส่งรถไฟ #พัสดุรถไฟ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7830299, 99.0166925   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  หีบห่อวัตถุ
  การคิดค่าระว่างบริการขนส่งสินค้าห่อวัตถุด่วน และสถานีที่ให้บริการ

  บริการขนส่งสินค้าห่อวัตถุด่วน เป็นบริการรับขนส่งหีบห่อวัตถุจากสถานี เพื่อนำส่งให้กับผู้รับปลายทาง (Station To Door) โดย ขบวนรถด่วนขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสาร ในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ

  การคิดค่าระวาง
  ค่าระวาง = อัตราค่าระวางด่วน + ค่าธรรมเนียม 50 % ของอัตราค่าระวางด่วน สินค้าทั่วไป คิดอัตราค่าระวางด่วน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60.00 บาท

  สิ่งของตามรายชื่อที่ระบุต่อไปนี้ คิดค่าระวางขั้นต่ำ ดังนี้.-

  ก. การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100.00 บาท โดยไม่ต้องคิดเป็นรายชิ้น ได้แก่

  • ตู้ , โต็ะ , เตียง , เก้าอี้
  • เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการกระจายเสียง , เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
  • เส้นหมี่ , วุ้นเส้น
  • เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการถ่ายและฉายภาพยนตร์ , ฟิล์มภาพยนตร์
  • โอ่ง หรือไหเปล่า
  • เครื่องยนต์ทุกชนิดและอุปกรณ์
  • เครื่องจักรสาน
  • เครื่องใช้ในการมหรสพทุกชนิด


  ข. การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150.00 บาท โดยไม่ต้องคิดเป็นรายชิ้น ได้แก่

  • นุ่น , สำลี , ฝ้าย , ที่นอน , จากตับ , ใบจาก
  • โคมกระดาษ , กระป๋องเปล่า , โฟม , ปี๊บเปล่า
  • เครื่องสำหรับเผาเซ่นไหว้ ตามประเพณีจีน
  • สัตว์มีชีวิต
  • ขวดเปล่า , หีบหรือลังเปล่า , กล่องเปล่า
  • เข่งเปล่า กรงเปล่า สำหรับขังสัตว์
  • ถังเปล่า (ไม่รวมถังบรรจุน้ำมันหรือก๊าซหุงต้ม)
  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำด้วยฟองน้ำ พลาสติกหรืออลูมิเนียม

  ค. การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100.00 บาท โดยคิดเป็นรายชิ้นหรือรายคัน ได้แก่

  • รถคนป่วย
  • รถลากหรือรถเข็น
  • รถสำหรับเด็กอ่อน
  • รถถ่อ/รถโยก
  • รถจักรยาน
  • รถพ่วง
  • จักรเย็บผ้า
  • ยานยนต์ขนาดย่อม

  การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150.00 บาท โดยคิดเป็นรายชิ้น ได้แก่
      - เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบ

  ง. ถังสำหรับบรรจุน้ำ ที่มีขนาดเกินกว่า 2.5 x 1.00 x 0.80 เมตร หรือเกินกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าระวางขั้นต่ำ
  ตามขนาดความจุ ต่อ 1 ถัง ดังนี้

  • ขนาดความจุไม่เกิน 400 แกลลอน 180.00 บาท
  • ขนาดความจุ 401 - 600 แกลลอน 270.00 บาท
  • ขนาดความจุ 601 - 800 แกลลอน 350.00 บาท
  • ขนาดความจุ 801 - 1,000 แกลลอน 500.00 บาท

  ที่มา railway.co.th


กิจกรรม