ไอทีเอสซี คอร์เนอร์ ITSC Corner
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-941-777
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-24:00
  •  |   เสาร์-อาทิตย์ 08:00-18:00
 • https://itsc.cmu.ac.th/services/13...
 • ไอทีเอสซี คอร์เนอร์ ITSC Corner
 • #ศูนย์ให้บริการสารสนเทศ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8016712, 98.9515868   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  ITSC Corner ศูนย์ให้บริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่มีความทันสมัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1,090 เครื่อง โดยมีศูนย์ ITSC Corner ซึ่งเป็นศูนย์หลัก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุด และศูนย์ย่อยกระจายอยู่ทั่วคณะและหอพักนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 45 ศูนย์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล (Digital University) และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-24.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ 08.30-18.00 น. โทร. 053-941777

กิจกรรม