บ้านนันทราษฎร์ มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ
 • ถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล  อำเภอ สารภี เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
 • 089-552-2441
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00
 • https://www.hsri.or.th/service/foundation...
 • บ้านนันทราษฎร์ มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ
 • #มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็ง #มูลนิธิ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7492520, 98.9922950   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างที่พักอาศัยแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับการรักษา ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช. กับมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ หลังพบปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยมานานแล้ว

  ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน ประธานชมรมมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เปิดเผยว่า เดิมมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนประชาบาลวัดป่าเปอะ ที่เลิกกิจการไปแล้ว จึงเห็นว่าควรนำมาปรับปรุงเป็นสถานที่พักผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นที่จะต้องรับไว้ในการรักษาในโรงพยาบาล แต่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างกรณี ที่ต้องมารับการฉายรังสี วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลานานแรมเดือน หรือการที่รอการรักษา ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน มีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด บางรายเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความยากลำบากในเรื่องที่พัก หากได้ที่พักอาศัยจะทำให้การรักษาเป็นไปตามแผนที่แพทย์ได้วางไว้ ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นจัดหาที่พักและทุนทรัพย์ขึ้น โดยก่อตั้งชมรมต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เป็นต้นมา

  ที่มา chiangmainews.co.th


กิจกรรม