โรงพยาบาลดอยสะเก็ด


ตารางเวลาบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลดอยสะเก็ด

บริการ
วัน
เวลา
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจโรคทั่วไป
จันทร์-ศุกร์08:00-12:00 และ 13:00-16:30
คลินิกสุขภาพจิตจันทร์-ศุกร์08:00-12:00 และ 13:00-16:30
รับฝากครรภ์รายใหม่ และ รับให้คำปรึกษาทุกวัน08:00-12:00 และ 13:00-16:30

ตารางบริการเฉพาะวัน
วัน / เวลา
เช้า (08:00-12:00)
บ่าย (13:00-16:30)
จันทร์
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกบำบัดสารเสพติด
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกบำบัดสารเสพติด
 • คลินิกฝากครรภ์
อังคาร
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกเด็กดี
 • คลินิก HIV
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกเด็กดี
 • คลินิก HIV
พุธ
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกวางแผนครอบครัว
 • คลินิกโรคไตเรื้อรัง
 • คลินิกเลิกบุหรี่
 • คลินิก HIV
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกวางแผนครอบครัว
 • คลินิกโรคไตเรื้อรัง
 • คลินิกเลิกบุหรี่
 • คลินิก HIV
พฤหัสบดี
 • คลินิกผู้สูงอายุ
 • คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง
 • คลินิกโรคหอบหืด
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิก HIV
 • คลินิกผู้สูงอายุ
 • คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง
 • คลินิกโรคหอบหืด
 • คลินิกฝากครรภ์
 • คลินิก HIV
ศุกร์
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกเด็กดี
 • คลินิก TB
 • คลินิกบำบัดสารเสพติด
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกเด็กดี
 • คลินิก TB
 • คลินิกบำบัดสารเสพติด

หมายเหตุ - รับฝากครรภ์รายใหม่ และ รับให้คำปรึกษา HIV ทุกวันเวลาราชการ - วันเสาร/วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ นอกเวลาราชการตรวจเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและหญิงคลอด

หมายเหตุ - วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบติดต่อโรงพยาบาล 053495571

อ้างอิง drive.google.com


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่