กรุงเทพประกันชีวิต (สาขา เชียงใหม่)


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า  
กรุงเทพประกันชีวิต เชื่อว่าคนไทยทุกคนสามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้ ด้วยการเริ่มวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศนโยบายความพร้อมในการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยทีมที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิตที่พร้อมให้ข้อมูล คำแนะนำในการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างฐานะตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันและสถาบันทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2555  
ผู้ที่สนใจวางแผนการเงินอย่างรอบด้านสามารถติดต่อที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพและตัวแทนจากกรุงเทพประกันชีวิต  หรือศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 02-777-8888

ที่มา BLA.Bangkoklife

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่