ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หางดง 2เชียงใหม่ (ม.นอร์ท))  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม