จิมโบรี เพย์ & มิวสิค (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่)
 • ชั้น 3 โซน Little Campus เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่) ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 063-009-0099
  • อังคาร-อาทิตย์ 08:30-17:30
 • https://www.facebook.com/Gymboree.ChiangMai...
 • จิมโบรี เพย์ & มิวสิค (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่)
 • #สอนเด็ก #เรียนรู้ #เพิ่มทักษะเด็ก #การเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8081827, 99.0185528   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ร่วมเสริมพัฒนาการในทุกด้านให้กับเด็กๆได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่แสนสนุก สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี เพราะทักษะชีวิต เริ่มต้นที่ความเข้าใจ


  มาเรียนรู้การเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น พร้อมทั้งทักษะการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
  ส่งเสริมให้เด็กๆ ให้รู้จักบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ สู่ความเป็นเลิศทั้ง 5 ด้าน: ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ ภาษาที่คล่องแคล่วกันนะคะ


  สำหรับ Level นี้ เราจะเน้นการสอน Phonics เป็นหลัก มีการสอนผ่านภาพ, การเรียนรู้แบบ Printing Concepts , ความเข้าใจในการเริ่มอ่านจากซ้ายไปขวา, เข้าใจเสียงเริ่มต้นของตัวอักษร, รู้จักตัวอักษรขึ้นต้นของแต่ละคำ, ส่วนประกอบของคำ โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และ ผลที่คาดหวังคือน้องๆ จะมีทักษะ Literacy Skills ดีขึ้นเรื่อยๆ ไปตามระดับชั้นที่สูงขึ้นไปค่ะ

  ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กว่า 40 ปี จาก USA

  ที่มาGymboreeCM


กิจกรรม