อภัยภูเบศร ภาคเหนือ(ศูนย์กระจายสินค้า)


ตำนานอภัยภูเบศร เล่าขานตำนานแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงสิ้นพระชนม์ก่อน ต่อมาตึกหลังนี้ได้ใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2455 และเชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์ ตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึง พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 และพระองค์ได้มอบตึกหลังนี้ให้แก่ทางราชการ ในปี พ.ศ. 2482 และได้กลายเป็นตึกผู้ป่วยที่สวยงามที่สุดจนถึงปี พ.ศ. 2512 ในสมัยนายแพทย์สุจินต์ พลานุกูล ได้ทำการบูรณะและจะเปิดใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น ต่อมาได้มีการบูรณะตึกครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2537 เพื่อจัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร


 การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณภูมิปัญญาที่ได้รับความนิยมจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยเคยเสื่อมความนิยม เพราะถูกมองว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ ขาดความน่าเชื่อถือ แต่ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยกำลังได้รับการศึกษาค้นคว้าและกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ใช้เป็นยารักษาโรค อาหารบำรุงสุขภาพ เครื่องสำอาง หรือเครื่องดื่มจากสมุนไพร หนึ่งในสถาบันที่ให้ความ สำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทยนั่นก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรอยู่ในความดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปัจจุบันมีอายุรวมกว่า 101 ปีโดยทางกรมศิลปากรได้ประกาศเปลี่ยนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อมองไปรอบๆจะเห็นรูปปั้นไก่ตั้งอยู่ทั่วบริเวณตึกเพราะเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชื่นชอบกีฬาชนไก่เป็นอย่างมากประชาชนจึงนำไปถวาย เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อชาวปราจีนบุรี

ที่มา museumthailand.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่