แผนกบริการรังสี (ศูนย์ศรีพัฒน์)


ให้ บริการถ่ายภาพรังสี (X-Ray) โดยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบสมบูรณ์ (Full Digital Radiography)ซึ่งมีข้อดีคือ ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ภาพที่ได้มีคุณภาพดี มีความชัดเจน และมีเทคนิคพิเศษเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้แม่นยำสามารถทำการตรวจผู้ป่วยได้ ในปริมาณมาก ลดเวลาในการรอภาพเอกซเรย์ ลดอัตราการถ่ายซ้ำ ลดต้นทุนในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
เปิดให้บริการที่ ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-5393-6542

REF Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่