ห้องตรวจเบอร์ 24(จิตเวช)
 • ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-93-5755
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-12:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/2013/section/psychi-section.html...
 • ห้องตรวจเบอร์ 24(จิตเวช)
 • #จิตเวช #ตรวจสุขภาพจิต #คลินิกเมธาโดน #คลินิกเลิกบุหรี่ #คลินิกเลิกสุรา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7903480, 98.9752060   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจโรค ( )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ คลินิกจิตเวช บริการปรึกษาสุขภาพจิต
  08:00 - 12:00
  อังคาร
  -คลินิกจิตเวช บริการปรึกษาสุขภาพจิต
  - ตรวจจิตเวชผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยนัด (13:00-16:00)
  08:00 - 12:00
  พุธ
  - คลินิกจิตเวช บริการปรึกษาสุขภาพจิต
  - คลินิกเลิกบุหรี่
  08:00 - 12:00
  พฤหัสบดีคลินิกจิตเวช บริการปรึกษาสุขภาพจิต 08:00 - 12:00
  ศุกร์
  คลินิกจิตเวช บริการปรึกษาสุขภาพจิต 08:00 - 12:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม