ห้องตรวจเบอร์ 4(สูตินรีเวชกรรม)
 • ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-935-742 ,053-93-5720
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/ob4.htm...
 • ห้องตรวจเบอร์ 4(สูตินรีเวชกรรม)
 • #สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7892638, 98.9749726   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจ สูตินรีเวชกรรม (ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ - ตรวจครรภ์ (8:00-16:00)
  - ตรวจอัลตราซาวด์ (8:00-12.00)
  - ตรวจน้ำคร่ำ (8:00-12.00)
  - เจาะเลือดสายสะดือทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียและหรือโครโมโซมผิดปกติ (8:00-12.00)
  08:00 - 16:00
  อังคาร
  - ตรวจครรภ์(8:00-16:00)
  - ตรวจอัลตราซาวด์(8:00-16:00)
  -ตรวจน้ำคร่ำ(8:00-16:00)
  -เจาะเลือดสายสะดือทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียและหรือโครโมโซมผิดปกติ(8:00-16:00)
  - ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง(13:00-16:00)
  - ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (HIV+)(13:00-16:00)
  -คลินิกคัดกรอง กลุ่มอาการดาวน์(13:00-16:00)
  -คลินิกเตรียมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร(13:00-16:00)
  08:00 - 16:00
  พุธ
  -ตรวจครรภ์(8:00-16:00)
  -ตรวจอัลตราซาวด์(8:00-12.00)
  -ตรวจน้ำคร่ำ(8:00-12:00)
  -เจาะเลือดสายสะดือทารกในครรภเพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียและหรือโครโมโซมผิดปกติ(8:00-12.00)
  08:00 - 16:00
  พฤหัสบดี- ตรวจครรภ์ (8:00-16:00)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ (8:00-12.00)
  -ตรวจน้ำคร่ำ (8:00-12.00)
  -เจาะเลือดสายสะดือทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียและหรือโครโมโซมผิดปกติ (8:00-12.00)
  - คลินิกคัดกรอง กลุ่มอาการดาวน์ (13:00-16:00)
  08:00 - 16:00
  ศุกร์
  - ตรวจครรภ์ (8:00-16:00)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ (8:00-12.00)
  -ตรวจน้ำคร่ำ (8:00-12.00)
  -เจาะเลือดสายสะดือทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมียและหรือโครโมโซมผิดปกติ (8:00-12.00)
  08:00 - 16:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม