ห้องตรวจเบอร์ 1 พิเศษ(ศัลยกรรม)

บริการตรวจโรค ( ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี )

วัน ตรวจเวลา
จันทร์ - คลินิกศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด
- คลินิกศัลยกรรมเด็ก
08:00 - 16:00
อังคาร
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
08:00 - 12:00
พุธ
- คลินิกศัลยกรรมเด็ก(08.00-12.00น.)
- คลินิก FNA Clinic (13.00-16.00น.)
08:00 - 16:00
พฤหัสบดีคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
08:00 - 12:00
ศุกร์
คลินิกศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด (Surg CVT)
08:00 - 12:00
REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่