อาคารจอดรถยนต์ ( S1 วิจิตรศิลป์)

ไม่ว่าจะใช้รถขับมาเรียน แวะไปทำธุระที่ธนาคาร แวะร้านสะดวกซื้อหรือขับออกไปหาอะไรกินช่วงพัก สุดท้ายแล้วสิ่งที่คนใช้รถทุกคนเลี่ยงไม่ได้ คือการวนหาที่จอด... แต่ความลำบากเหล่านี้จะหมดไป เพียงแค่คุณเลี้ยวมาอาคารจอดรถ S1 !!!
.
อาคารจอดรถ S1 มีพื้นที่จอดรถได้มากถึง 377 คัน มีระบบนับจำนวนที่จอดว่างแบบ Real-Time สามารถตรวจดูผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่ http://parking.cmu.ac.th/ แถมยังมีร้านค้าสหกรณ์ มช. ร้านอาหาร ร้านแว่นตา สถาบันการเงิน และร้านอุปกรณ์ IT ชั้นนำ และยังมีจุดจอดรถขส.มช. อีกด้วย
.
บุคคลภายนอก สามารถใช้สิทธิ์จอดฟรี 4 ชั่วโมงได้ เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านค้าของที่นี่ นักศึกษาและบุคลากร มช. ขอสิทธิ์จอดฟรี 12 ชั่วโมง/วัน ได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ asset.oop.cmu.ac.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่