บ้านหกเสา


         บ้าน 6 เสา ไม่ทราบอายุแน่นอน จากการสืบถามจากผู้สูงอายุ พบว่าสร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ.2447-พ.ศ.2457 ในสมัยก่อนทำการค้าขายสินค้าทางการเกษตร เช่น กระเทียม ข้าวโพด ผัก สมุนไพรของป่า เป็นต้น โดยการบรรทุกใส่เรือล่องไปขายยังกรุงเทพฯ และได้นำสินค้าจำพวก น้ำมันก๊าด ไม้ขีดไฟ กะปิน้ำปลา จากกรุงเทพฯ กลับมาขายที่เชียงใหม่ สมัยนั้น แม่บุญสม เฮงตระกูลเป็นเจ้าของซึ่งแต่งงานกับนายเกียบุ้น แซ่เฮง เป็นพ่อค้าผ้าไหมซึ่งหน้าบ้านเปิดขายเป็นการค้าผ้าไหม เสื้อผ้า ปัจจุบัน เป็นกรรมสิทธิ์ของเถ้าแก่หมาแดง วิบุลสันติและเปลี่ยนเป็นของคุณสมหทัย อุสสหตานนท์ หลานของเถ้าแก่หมาแดงเป็นร้านขายผ้าไหม

http://watketontour.camt.cmu.ac.th/place9/

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่