เอเอสเอพี ASAP (ท่าอากาศยานเชียงใหม่)
 • ชั้น 1 สนามบินเชียงใหม่ (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 2 ถนนมหิดล (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 092-472-2525
  • เปิดทุกวัน 06:00-21:00
 • https://www.asapcarrent.com...
 • เอเอสเอพี ASAP (ท่าอากาศยานเชียงใหม่)
 • #รถให้เช่า #รถยนต์เช่า #เช่ารถยนต์เชียงใหม่ #รถเช่าขับในเชียงใหม่ #รถเช่าระยะสั้น
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7700403, 98.9681016   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ASAP มีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหารถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและรวดเร็ว เพื่อมอบความสะดวกสบายและความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ "บริษัทที่ให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ ผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ"
  ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจ 6 รูปแบบ

  • บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Operating Lease) แบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล และส่วนใหญ่มีการทำสัญญากับลูกค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปี โดยการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวแบบครบวงจรประกอบด้วยบริการด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดหารถยนต์ การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า การซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ การให้บริการรถทดแทน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
  • บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา
   บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine) ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวแก่ลูกค้านิติบุคคลที่มีความต้องการเช่ารถยนต์พร้อมบริการคนขับรถ โดยมีบริการด้านต่างๆ เช่นเดียวกับบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร แต่มีบริการเพิ่มเติม คือ บริการคนขับรถแล
  • บริการบริหารจัดการรถและคนขับร
  • บริการรถยนต์ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน (asap GO & Haupcar) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลและลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้รถยนต์ชั่วคราวตามจุดจอดรถทั่วกรุงเทพฯ และต้นปี 2562 บริษัทจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัทชื่อ asap App ซึ่งจะสามารถใช้บริการของบริษัทได้ในทุกบริการ
  • ไลฟ์สไตล์ สตรีทมอลล์ (asap Auto Park) ศูนย์บริการรถเช่าและรถยนต์มือสองครบวงจร รวมถึงแหล่งรวมอาหาร-เครื่องดื่ม
  • แฟรนไชส์ asap Select ศูนย์บริการให้เช่ารถระยะสั้น และจำหน่ายรถมือสอง

  ที่มา asapcarrent.com


กิจกรรม