พีดีเนอร์สซิ่งโฮม ดูแลผู้สูงอายุ (หนองหอย )
 • หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศ ถนนมหิดล [1141] ตำบลหนองหอย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 086-5443375 ,086-3779767 ,081-3667142
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • https://pdnursinghome.com/...
 • พีดีเนอร์สซิ่งโฮม ดูแลผู้สูงอายุ (หนองหอย )
 • #ดูแลผู้สูงอายุ #สถานดูแลผู้สูงอายุ #สถานดูแลผู้ป่วย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7552695, 99.0130274   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • WWW pdnursinghome.com
  • FACEBOOK พี-ดี-เนอร์สซิ่ง-โฮม-438370732883312/

  • พีดี เนอร์สซิ่งโฮม บริการ ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น ในเรื่องของการรับประทานอาหารและการให้ยาประจำตัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไปจนถึงการชำระล้างร่างกาย รวมไปจนถึงการแต่งตัว เป็นต้น

   ให้บริการดูแลและช่วยเหลือด้านการพยาบาล เช่น การเฝ้าระวังภาวะโรคหรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม. ตรวจวัดสัญญาณชีพจร พลิกตัวผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

   พีดี เนอร์สซิ่งโฮม ให้การดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น คอยพูดคุยกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เพื่อจะได้รับรู้ รับฟัง อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น และคลายความรู้สึกในด้านลบที่อาจเกิดกับตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น  เพราะเรารู้ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม พีดี

   ดูแลและช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เช่น การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นเป็นประจำทุกวัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น เป็นต้น

   • มีห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ บรรยากาศร่มรื่น สบาย ไม่แออัด
   • มีบริการซักรีดเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

   ที่มา pdnursinghome.com


กิจกรรม