ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายวิถีพุทธ ทนาย
 • 299/1-10 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (วงแหวนรอบกลาง) ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 081-951-1100
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00
 • http://www.ทนายเชียงใหม่.com/...
 • ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายวิถีพุทธ ทนาย
 • #สำนักงานทนาย #สำนักงานกฎหมาย #ปรึกษาทนาย #ทนายอาสา #สภาทนาย #ที่ปรึกษากฎหมาย #คดีความ #ด้านหมายเรียก #กู้ยืมเงิน #หย่า #เช็คเด้ง #ผิดสัญญา #ยักยอก #ฉ้อโกง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8034827, 99.0309108   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ทีมงานสำนักงานกฎหมายของพวกเรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ บริหารโดย ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ พวกเราเป็นทีมสำนักงานกฏหมายเชียงใหม่ และทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ  มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ท่าน ในราคามิตรภาพ ที่คุ้มค่าที่สุด พร้อมทีมเครือข่าย ทนายความจังหวัดลำพูน ทนายความจังหวัดลำปาง ทนายความจังหวัดเชียงราย ทนายความจังหวัดแพร่ ทนายความจังหวัดน่าน ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทนายความอำเภอปาย และทนายความกรุงเทพมหานคร ทีมทนายความมืออาชีพของเรา

  ให้บริการทางกฎหมายแบบครบวงจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิเช่น จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ลิสซิ่ง เฟคเตอริ่ง การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การขออนุญาตต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พาณิชย์นาวี ประกันภัย การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใบอนุญาตโรงงาน ภาษีอากร วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน การจดทะเบียนมูลนิธิ การจดทะเบียนสมาคมการค้า ใบอนุญาต อย. กฎหมายธุรกิจ กฏหมายแรงงาน กฎหมายอาญา อนุญาโตตุลาการ รับปรึกษาความ การดำเนินคดีในศาล ในบรรดาอรรถคดีต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีภาษีอากร คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา คดีประกันภัย และคดีแรงงาน รับปรึกษากฎหมายแก่วิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ รับปรึกษาและให้คำแนะนำวางแผนฟื้นฟูกิจการ รับปรับโครงสร้างหนี้ โดยทีมงาน ดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ สำนักงานกฏหมายเชียงใหม่ พร้อมทีมที่ปรึกษาและทนายความเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย มุ่งมั่นส่งเสริมนโยบายสภาทนายความในการช่วยเหลือสังคมกิจกรรม