เอ็กซ์ต้า พลัส(สาขา ซอยสุขเกษม)

ร้านเพื่อสุขภาพ เอ็กซ์ต้า พลัส ในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายในด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา อาหารเสริม เวชสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่