วิริยะมาสด้า (2004) (สาขาหางดง)
ตัวแทนขายรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทวิริยะมาสด้า(2004)จำกัดเป็นบริษัทในเครือวีกรุ๊ปที่มีจำนวนบริษัทมากถึง 100 บริษัท อาทิเช่น วิริยะประกันภัย,วิริยะลิสซิ่ง เป็นต้น
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่