จรัญประกันภัย (สาขาเชียงใหม่)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
 • 66 ถนนเชียงใหม่-หางดง [108] ตำบลแม่เหียะ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • ----------- ,----------- ,-----------
  • สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว
 • http://charaninsurance.co.th/...
 • จรัญประกันภัย (สาขาเชียงใหม่)
 • #ประกันภัย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7394333, 98.9575933   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  -  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการปิดสาขา จำนวน 2 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ และสาขากระบี่ โดยโอนงานของสาขาดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ ตามนโยบายการจัดการของบริษัท เนื่องด้วยทั้ง 2 สาขามีผลขาดทุนจากการดำเนินงานมาโดยตลอด แต่การปิดสาขาดังกล่าวนั้นไม่กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทยังคงมีผลประกอบการในภาพรวมที่ดี มีความสามารถในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างเป็นปกติ

       -  เนื่องจากบางสื่อได้ลงข่าวผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีผลขาดทุนระนาวจากพิษโควิด ซึ่งบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัท ด้วยจำนวนผลขาดทุนสุทธิ 13.71 ล้านบาท

          บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าผลขาดทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากการตั้งสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 242.38 เนื่องจากมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 243.12 มิใช่เป็นผลมาจากพิษระบาดโรคโควิด-19 เพราะบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันภัยโรคโควิด-19

          จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

  ที่มา บมจ.จรัญประกันภัย – “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” (charaninsurance.co.th)


กิจกรรม