คลินิกทันตกรรมบูรณะ (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
  • ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
  • 053-944458 ,053-944459
    • จันทร์-ศุกร์ 09:00-11:30, 14:00-16:30
  • http://web1.dent.cmu.ac.th/clinic5/...
  • #ครอบฟัน #ใส่ฟัน #รากฟัน #ขูดหินน้ำลาย
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902339, 98.9679029   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
    งานบริการคลินิกทันตกรรมบูรณะ เป็นคลินิกที่ให้บริการเพื่อฝึกการปฏิบัติงานในคลินิกสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เพื่อฝึกปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมบูรณะและการเข้าคิวนัดผู้ป่วยเพื่อจ่ายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วยงานสาขาทันตกรรมบูรณะ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และสาขาปริทันตวิทยา

กิจกรรม