คลินิกทันตกรรม สำหรับเด็ก (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
  • ชั้น 2 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
  • 053-944-461
    • จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00, 13:30-16:30
  • http://web1.dent.cmu.ac.th/clinic_pedo/...
  • #คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7901448, 98.9677288   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
    งานบริการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ให้บริการรักษาทางทันตกรรมทุกชนิดแก่ผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี รวมถึงการให้คำแนะนำขั้นตอนการรักษาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลภายหลังการรักษาแก่ผู้ปกครอง การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อแก่เครื่องมือทันตกรรมที่ใช้งาน