ข้าวแกงฟิวชั่น (ฟิวชั่นวิลเลจ ซุปเปอร์ไฮเวย์)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารข้าวราดแกง บุฟเฟ่ต์
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 89 บาท

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Fusion Village

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่