นายไหมไทย ผ้าไหมยกดอกลำพูน

ผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทซิ่นล้านนาปันไกและก่าน ถุงเดี่ยวไม่มีผ้าตัดเสื้อ เพิ่มเทคนิคการทอแบบต้นฉบับ ของผ้ายกลำพูนด้วยการตกแต่งเชิง
ด้วยไหมเงิน ไหมทอง(ดิ้นเงิน ดิ้นทอง) คงความเป็นเอกลักษณ์ผ้ายกลำพูน

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่