ชีวา สปา

คำว่า “ชีวิต” หากพูดถึงความหมายเดี่ยวๆ แล้ว อาจหมายถึง การมีลมหายใจ การดำรงอยู่ หรือ การคงสภาพของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้ แต่เมื่อไรที่มีการแต่งแต้มความสดใส สีสัน ให้กับ “ชีวิต” แล้ว คำๆ นี้ก็จะยิ่งมีความหมายที่สมบูรณ์มากขึ้น ดั่งที่คนทั่วไปมักพูดติดปากว่า “ชีวิตชีวา” ซึ่งหมายถึง ชีวิตที่มีความสดใส ปราศจากเรื่องเศร้าหมอง และด้วยคำๆ นี้เอง จึงเป็นจุดกำเนิดของ “ชีวา สปา” สถานที่พักผ่อนเพื่อการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ อันเป็นบ่อเกิดแห่งพลังชีวิตของทุกคน ภายใช้ชื่อ “ชีวา สปา” นั้น ได้มีความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดสืบสานภูมิปัญญาเก่าแก่มาแต่บรรพบุรุษบนวิถีแห่งการแพทย์พื้นบ้านล้านนาที่มีการนำภูมิปัญญาล้านนามาใช้ในทางการแพทย์และเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นมาช้านานมา เป็นสปาแบบล้านนาประยุกต์ด้วยการปรับประยุกต์การให้บริการที่หลากหลาย การเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลอดภัย คัดสรรพนักงานให้บริการที่มีหัวใจแห่งการบริการด้วยมิตรไมตรี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุ

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่