โรงเรียนภาษาจีนศึกษาเชียงใหม่
 • ชั้น2 อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-220525 ,053-220580 ,092-7296728
  • เปิดทุกวัน 08:30-17:30
 • http://www.siriphanich.co.th/maed...
 • โรงเรียนภาษาจีนศึกษาเชียงใหม่
 • #เรียนภาษาจีน #โรงเรียนภาษาจีนศึกษา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8021582, 98.9655275   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  โรงเรียนภาษาจีนศึกษาเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน   จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ     เปิดสอนตั้งแต่ ระดับพื้นฐานและระดับต้น จนถึงระดับสูง  ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546  ตามใบอนุญาตเลขที่  ชม.010/2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่ง  พระราชบัญญัติโรงเรียน


กิจกรรม