เฟิสท์ดรัก (สาขาริมปิงฯ นวรัฐ )
 • ริมปิงฯ นวรั ถนนโอสถาพันธ์ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-302-800
  • เปิดทุกวัน 10:00-20:00
 • http://www.firstdrug.net...
 • เฟิสท์ดรัก (สาขาริมปิงฯ นวรัฐ )
 • #เฟิสท์ดรัก #ยา #วิตามิน #อาหารเสริม #ดูแลผิว #อาหารและสุขภาพ #อุปกรณ์ทางการแพทย์ #ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7834490, 99.0055810   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  บริษัทเฟิสท์ดรัก จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2533 ครั้งแรกในชื่อ ร้านขายยา ส.สุดาเภสัชกร และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากคณะบุคคล
  ในตอนแรกมาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิสท์ดรัก เมื่อปี 2540 และบริษัทเฟิสท์ดรักจำกัดเมื่อปี 2545 โดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ มองเห็นโอกาสถึงแม้จะมีผู้ดำเนินกิจการ
  ร้านขายยาอยู่แล้วเป็นจำนวนพอสมควรแต่เกือบทั้งหมดเป็นรูปแบบที่ล้าสมัย ประกอบกับสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตลาดร้านขายยากำลังเปลี่ยนไป
  ลูกค้ามีกำลังซื้อสูง ต้องการร้านขายยาที่มีรูปแบบทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ และมีบุคลากรที่มีความสามารถให้คำปรึกษาได้ จึงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบธุรกิจ บริษัทเฟิสท์ดรัก จำกัด ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดดังกล่าว


  ธุรกิจมุ่งเน้นเพื่อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์การแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี
  สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ 109/9 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  ที่มา firstdrug.net


กิจกรรม