โออีซี โกลเบิล เอดูเคชั่น
 • โครงการ สี่หนึ่งพาร์ค ถนนสมโภชเชียงใหม่ 720 ปี ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-285-157 ,053-285-158 ,081-881-1548
  • จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00
  •  |   เสาร์ 09:00-17:30
 • http://www.oecglobal.com/oec_contact_CM_ENG.html...
 • โออีซี โกลเบิล เอดูเคชั่น
 • #เรียนออสเตรีย #ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ #ยนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่ออิตาลี #เรียนต่อสิงค์โปร์ #เรียนต่อเนเธอร์แลนด์ #เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7877645, 98.9631590   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  OEC Global Education เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1985 OEC เป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี  เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อทุกหลักสูตร ในประเทศต่างๆได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์  เป็นต้น  OEC  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะการให้บริการที่ครบวงจร เป็นกันเอง และการดูแลที่ต่อเนื่อง แม้ว่านักเรียนจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม บริการที่ดีของเรามีต่อเนื่องยาวนานมากว่า 3 ทศวรรษ
   
  OEC มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวมากว่า 30 ปี นักเรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การปฏิบัติตน และการดำรงชีวิตระหว่างศึกษาอยู่ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย OEC จะสรรหาสถาบันที่ดีมีคุณภาพ และให้บริการครบวงจร ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

  ให้ OEC มีส่วนผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางการศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะการศึกษาต่อต่างประเทศ จะช่วยเสริมให้นักเรียนเป็นคนฉลาด ทันโลก ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่นในตนเอง พูดเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคโลภาภิวัฒน์นี้ เพราะความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับขณะอยู่ในต่างประเทศ คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียน ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า

กิจกรรม