คลินิก หูคอจมูก ราชวิถีคลินิก
คลินิก ตรวจรักษาโรค ส่องกล้อง หูคอจมูก ริดสีดวงจมูก ภูมิแพ้ ไทรอยด์ ไซนัส คีลอยด์ ผ่าตัด, ทดสอบภูมิแพ้, ผ่าตัด แก้วหูทะลุ, นอนกรน โดย นายแพทย์ พจน์ โสตศอนาสิก
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่