อภิรักษ์การแพทย์

คลินิกกระดูกและข้อ อ.ดร.นพ.อภิรักษ์ แสงสิน (หมอโอ๊ก)

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย
    ปริญญาเอก (Ph.D.) วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง (Clinical Spine Fellowship)
  • มหาวิทยาลัยคานาซาว่า คานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยแพทย์มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยแพทย์มะเร็งกระดูก มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


สถานที่ตรวจ
วัน/เวลา
คลินิกอภิรักษ์การแพทย์จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
เสาร์ 09.00-12.00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศุกร์ 09.00-12.00 น.
ศูนย์ศรีพัฒน์เสาร์ 13.00-16.00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อังคารเว้นอังคาร 13.00-16.00น.
อาทิตย์ 08.00-16.00น.
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่