ไทยลานนาฟาร์มผึ้ง (แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ)
 • ข้างโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า เลขที่ 92/9 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-275-274 ,053-820-642
  • เปิดทุกวัน 08:00-20:00
 • http://www.thailanna.co.th...
 • ไทยลานนาฟาร์มผึ้ง (แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ)
 • #แลกเปลี่ยนเงิน #ฟาร์มผึ้ง #แลกเงินต่างประเทศ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7810765, 99.0027869   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ฟาร์มผึ้ง ไทยลานนา เริ่มต้นการเลี้ยงผึ้ง ในปีพ.ศ.2523 โดยคุณวุฒิพงษ์ธรรมธรสิริ ด้วยเล็งเห็นว่าการเลี้ยงผึ้งเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผึ้งล้วนมีคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ และมีโอกาสเติบโตเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ โดยเริ่มจากรังผึ้งจำนวน 40 รัง และเพิ่มจำนวนเรื่อยมา จนปัจจุบันมีรังผึ้งจำนวน 2,000 รัง

  ปัจจุบัน นอกจากบริษัทจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงแล้ว เรายังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร (เบเกอรี่ เครื่องดื่ม นม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ)ในการส่งสินค้าเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคอีกด้วย


กิจกรรม