ศาลปกครองเชียงใหม่

ศาลปกครองเชียงใหม่เปิดทำการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544 นับเป็นศาลปกครองในภูมิภาคที่เปิดทำการเป็นแห่งแรก มีเขตอำนาจตลอดภาคเหนือตอนบน รวม 8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่