ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ (ประตูเชียงใหม่)

ทางเราเป็นสถาบันการเงินซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรงซึ่งมีความมั่นคงอย่างสูง โดยเน้นความง่ายในการทำธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งยังคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังค่านิยมของบริษัทที่ว่า Simply Money Exchange, The best and easiest way to exchange money

โดยเน้นความง่ายในการทำธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งยังคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังค่านิยมของบริษัทที่ว่า "Simply Money Exchange, The best and easiest way to exchange money"

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่