ไชยวัฒน์-ธันยธร หูคอจมูก


รักษาไข้หวัด หูอื้อ เวียนศีรษะบ้านหมุน คัดจมูก ภูมิแพ้ ไซนัส ไอ เสียงแหบ ก้อนที่คอ นอนกรน

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่