อสมท เชียงใหม่ FM 100.75 MHz
 • โครงการเชียงใหม่บิสสิเนสปาร์ค (CBP) ถนนเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-210-075 ,0-5335-7061
  • จันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00
 • https://www.facebook.com/mcotcm10075/...
 • อสมท เชียงใหม่ FM 100.75 MHz
 • #สถานีวิทยุ #อสมท #ฟังวิทยุ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7993085, 99.0236334   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการ
  ติดต่อ/ลิงค์
  ห้องจัดรายการ0-5321-0075
  เจ้าหน้าที่ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์
  0-5335-7061
  แฟกซ์ (ไม่อัตโนมัติ)
   0-5335-7062
  Facebookfacebook.com/mcotcm10075
  SMS ขอเพลง4221244
  LINE (ขอเพลง)mcotcm
  ฟังเพลงออนไลน์
  www.mcotcm.com/listenlive

  การดำเนินกิจการของสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งคือ เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ของรัฐไปสู่ประชาชนในภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการข่าวสาร สาระความรู้ การศึกษา ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสาระบันเทิง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาค ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารและอื่น ๆ ได้เท่าเทียมกับประชาชนในเขตเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร

  สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดเชียงใหม่ ทำการกระจายเสียงด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่คลื่น 100.75 เมกะเฮิรทซ์ มีกำลังส่งออกอากาศ 1 กิโลวัตต์ มีรัศมีการรับฟังโดยรอบประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ี่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงรายบางส่วน


กิจกรรม