คณะเภสัชศาสตร์

ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เวลาทำการ (เปิดเทอม) เวลาทำการ (ปิดเทอมและภาคฤดูร้อน) เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 18.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เสาร์ (อาทิตย์) 09.00-17.00 น. (ปิดบริการ) เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่