โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว
 • ถนนมหิดล [1141] ตำบลป่าแดด  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-205-155 ,053-204-215 ,081-028-6316
  • เปิดทุกวัน 08:00-22:00
 • https://www.facebook.com/โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว-249987578517733/...
 • โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว
 • #โรงพยาบาลสัตว์ #บ้านหมากะแมว #รักษาแมว #รักษาหมา #ผ่าตัด #ศัลยกรรม #เอ็กซ์เรย์ #อัลตราซาวน์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7645680, 98.9922030   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวถือกำเนิดจากพลังแนวความคิด ของสัตวแพทย์ที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาสัตว์สองท่าน
  คือน.สพ.จักรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิ และสพ.ญ.อรอุษา สุวิถีชน โดยเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสัตว์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

  โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมวเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2541 จากคลินิคขนาดเล็กต่อมาได้ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาลสัตว์ในปีพ.ศ.2543 โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์ในการตรวจรักษาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของสัตว์เลี้ยง

  พ.ศ.2547 คุณหมอทั้งสองท่านได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ปีต่อมาจึงได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาและบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว เพื่อให้เป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่เจ้าของให้ความไว้วางใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน

  นอกเหนือจากอุปกรณ์และสถานที่ในการรักษาสัตว์แล้ว ทางโรงพยาบาลได้คำนึงถึงคุณภาพของบุคลากร โดยทีมงานได้ใส่ใจในวิชาการและได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถในการดูแลสัตว์เพื่อให้สมกับชื่อของโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว

  ที่มา facebook.com