กรีนบัส (สถานีขนส่ง อาเขต 3)
บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER
053-266480
Website greenbusthailand.com
LINE
@Greeenbusthailand
Facebook greenbusthailand
EMAIL servicecenter@greenbusthailand.com
จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร greenbusthailand.com
ดาว์นโหลด APPS

เชียงใหม่ -> แม่สาย

เชียงใหม่ -  เชียงราย2 -อ. แม่สาย
เวลาออก (วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 08.30 เที่ยวสุดท้าย 12.30
08.30  | 12.30 


เส้นทาง 166 เชียงใหม่ --> เชียงราย -> เชียงของ

เชียงใหม่ - เชียงราย2 - เทิง - ท่าเจริญ- เชียงของ
เวลาออก (วิ่งเฉพาะวันเสาร์) เที่ยวแรก 08.30 เที่ยวสุดท้าย 08.30
08.30


 เส้นทาง 166 เชียงใหม่ --> จ.เชียงราย 

เชียงใหม่ - เชียงราย
เวลาออก (วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 07.00 เที่ยวสุดท้าย 18.00 
07.00 | 07.30 | 08.15 |  08.45 | 08.45 | 09.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.45 | 12.15 | 13.00 | 14.00 | 15.30 | 17.00 | 18.00


เชียงใหม่ --> พะเยา --> น่าน

เชียงใหม่ - พะเยา -เชียงม่วน -น่าน
เวลาออก เที่ยวแรก 10.30 เที่ยวสุดท้าย 10.30
10.30


เชียงใหม่ -> พะเยา 

เชียงใหม่ - พะเยา 
เวลาออก (วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 08.00 เที่ยวสุดท้าย
08.00 | 11.30 | 13.00 | 16.00 | 17.30 


เชียงใหม่ ->เชียงของ

เชียงใหม่ - พระเยา- เชียงคำ- เชียงของ
เวลาออก  (วิ่งทุกวัน )เที่ยวแรก 09.30 เทึ่ยวสุดท้าย 09.30
09.30


 เส้นทาง 169 เชียงใหม่ --> น่าน

เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน (ตัดช่วง)
เวลาออก (วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 08.00 เที่ยวสุดท้าย 15.00 *ศุกร์,อาทิตย์ 22.30
08.00 | 09.30 | 11.30 | 15.00 | *22.30 (*เฉพาะวัน ศุกร์,อาทิตย์)


เส้นทาง 169 เชียงใหม่ -> อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน - อ.ทุ่งช้าง
เวลาออก (วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 10.30 เที่ยวสุดท้าย 10.30
10.30


เส้นทาง 169 เชียงใหม่ ->  แพร่

เชียงใหม่- ลำปาง - แพร่ 
เวลาออก (วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 12.30 เที่ยวสุดท้าย 12.30
12.30 


เส้นทาง 672 เชียงใหม่ --> แม่สอด จ.ตาก

เชียงใหม่ - ลำปาง- ตาก - อ.แม่สอด  
เวลาออก(วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 13.30 เที่ยวสุดท้าย 13.30
13:30


เส้นทาง 779 เชียงใหม่ ->  ภูเก็ต

เชียงใหม่ - ภูเก็ต(สถานี 2) 
เวลาออก (วิ่งทุกวัน) เที่ยวแรก 15.00 เที่ยวสุดท้าย 15.00
15.00

*Update มีนาคม 2566 กรุณาตรวจสอบเวลาและราคา greenbusthailand.com facebook  Greenbusthailand

อ้างอิง (Update MAR2023)  greenbusthailand.com facebook  Greenbusthailand

กิจกรรมในเชียงใหม่