เจเอ็น แอร์พอร์ต พาร์คกิ้ง รับส่งสนามบินฟรี

อัตราค่าบริการฝากรถ

ระยะเวลาการจอด
ค่าบริการ
1 วัน
150 บาท/วัน
2 วัน140 บาท/วัน
3 วัน130 บาท/วัน
4 วัน120 บาท/วัน
5 วัน
110 บาท/วัน
6 วันขึ้นไป
100 บาท/วัน

*เกิน 10 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
รับส่งสนามบินฟรี ตั้งแต่เวลา 6:00 - 22:00 น. นอกเวลารับส่ง คิดค่าบริการเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 30 บาท

: juckapong_koonnie
: kubkiblady

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่