ข้าวต้มตราไก่
ราคาเริ่มที่ 30 บาท ข้าวต้มในชามตราไก่ ราคา 1 บาท มีเบียร์วุ้นด้วย มีน้ำปลาพริกกระเทียม ใ้ห้ใส่ได้เต็มที่ คำนิยม พักกระเพาะ ทานข้าวต้ม ง่ายๆ คล่องคอดี นักแล

กิจกรรมในเชียงใหม่