โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเลย์) (สตูดิโอฟ้าฮ่าม)
 • หมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-260-373 ,053-063-358
  • อังคาร-ศุกร์ 14:30-18:30
  •  |   เสาร์ 09:00-18:00
  •  |   อาทิตย์ 09:00-13:00
 • http://www.chiangmai-ballet.com...
 • โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเลย์) (สตูดิโอฟ้าฮ่าม)
 • #บัลเลย์ #สอนเต้น #Jazz #ballet #contemporay #dance #hiphop #ฮิพฮ๊อพ #ฺballroom #dancing #Thai #dance #yoga #โยคะ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8025742, 99.0072632   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530 เดิมชื่อ "สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์" ครั้งแรกใช้สถานที่สอนที่บ้านเบนนิวาส ต.วัดเกต (ซึ่งเคยเป็นสถานกงสุลญี่ปุ่น ประจำจังหวัดเชียงใหม่) ต่อมาย้ายไป เปิดสอนที่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
            ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 362 / 30 หมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ +66(0) 53 260 373, +66(0) 53 306 358 แฟกซ์. +66(0) 53 306 357 อีเมล์. chiangmaiballetacademy@gmail.com    ซึ่งได้มีพิธีเปิดเป็นทางการและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) ในปี 2535 และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรในปี 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลสถานศึกษาดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ปี 2545, รางวัลผ่านการประกันคุณภาพในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2554 และ ปี 2557 โดยมีการประเมินผลทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ได้รับรางวัลต้นแบบอาเซียน จากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2558 และล่าสุดได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559


กิจกรรม