แม็คโคร ฟู๊ดเซอร์วิส ( สาขาศิริมังคลาจารย์ )
บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER 24Hr02 067 8999
TEL. ,สาขาศิริมังคลาจารย์052-012-460
Websitewww.siammakro.co.th
Mackro Click ช้อปออนไลน์Makroclick
Facebookแม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ
ร้องเรียนสินค้า เสนอแนะsiammakro.co.th/campaign
EMAILsiammakro.official@gmail.com
Youtubeแม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ


ความเป็นมา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งในระบบสมาชิก ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายจำนวนสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการ ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาและธุรกิจอื่น ๆ

แม็คโครมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยจัดสรรสินค้าที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพดี ในราคาที่ซื้อไปขายต่อ หรือแปรรูป เพื่อทำกำไรในธุรกิจได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้แม็คโครยังดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อยืนยันในเจตนารมย์ที่จะไม่ใช่แค่คู่ค้า แต่เป็นคู่คิด..คู่คิด ธุรกิจคุณ

ที่มา siammakro.co.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่