เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี. (B1 เมญ่า)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
 • ชั้น B1 ใกล้บรรไดเลื่อน เมญ่า ถนนห้วยแก้ว (เมญ่า ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์) ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • ----------- ,------------
  • สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว
 • http://www.mbethai.com/mbe_thailand.asp...
 • #mbe #ส่งพัสดุ #ส่งเอกสาร #บริการด้านไปรษณีย์ #รับฝากส่งสินค้า #พัสดุภัณฑ์ #ถ่ายเอกสาร #โทรสาร #รับพิมพ์นามบัตร #ทำตรายาง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8023560, 98.9668620   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้สัมปทานธุรกิจ MBE จาก MAIL BOXES ETC. USA . INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขยายศูนย์บริการด้านไปรษณีย์ รับฝากส่งส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ บริการเป็นศูนย์ธุรกิจ เช่น รับถ่ายเอกสาร บริการรับ - ส่งโทรสาร บริการโทรศัพท์ รับพิมพ์นามบัตร ทำตรายาง บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 78.0 ล้านบาท
   บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 23 เอสเอ็มทาวเวอร์ 979/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ , 298-0679 โทรสาร 

  โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สิทธิสัมปทานหลัก (Franchisor) จะให้การสนับสนุน ทางด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวางผังร้าน การฝึกอบรม การจัดระบบงาน ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ และวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แก่ ผู้ซื้อสิทธิสัมปทาน (Franchisee)    


  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 78.0 ล้านบาท

  บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 23 เอสเอ็มทาวเวอร์ 979/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 298-0678, 298-0679 โทรสาร 298-0680 email : mbethai@loxinfo.co.th

  โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สิทธิสัมปทานหลัก (Franchisor) จะให้การสนับสนุน ทางด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวางผังร้าน การฝึกอบรม การจัดระบบงาน ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ และวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แก่ ผู้ซื้อสิทธิสัมปทาน (Franchisee)

  ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมือง ซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อบริษัท Mail Boxes Etc. U.S.A. (MBS) ในปี 1980 ปัจจุบัน เป็นบริษัทใน เครือของ บริษัท United Parcel Services (UPS)   

  ศูนย์ MBE/UPS มีสาขามากกว่า 5,000 สาขาใน 31 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อเมริกาใต้ เม็กซิโก สเปญ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย สิงค์โป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศไทย


กิจกรรม