คณะพยาบาลศาสตร์
 • เขตโรงพยาบาลสวนดอก ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-935-024 ,053-936-081
 • http://www.nurse.cmu.ac.th...
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • #พยาบาลศาสตร์ #พยาบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7911470, 98.9749280   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เวลาทำการ (เปิดเทอม) เวลาทำการ (ปิดเทอมและภาคฤดูร้อน) เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
  จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 18.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
  เสาร์-อาทิตย์ 12.00 - 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 12.00 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

กิจกรรม